ὁ πλάσας ἠφάνισεν

← Retour vers ὁ πλάσας ἠφάνισεν